پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری، آذر ماه ۱۳۹۴

پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

Fifth International Conference and Ninth National Conference on Technology Management

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۴ توسط ،انجمن مدیریت فناوری ایرانانجمن مديريت فناوري ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری