چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری، آذر ماه ۱۳۹۳

چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

Fourth International Conference and Eighth National Conference on Technology Management

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۹۳ توسط ،انجمن مدیریت فناوری ایرانانجمن مديريت فناوري ايران در شهر جزیره کیش برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری