دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری، آذر ماه ۱۳۹۱

دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

2nd International and 6th National Conference on Management of Technology

پوستر دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۱ توسط ،انجمن مدیریت فناوری ایرانانجمن مديريت فناوري ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری