کنفرانس فیزیک ایران 1386، شهریور ماه 86

کنفرانس فیزیک ایران 1386

Iranian Physics Conference 1386

کنفرانس فیزیک ایران 1386 در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۸۶ توسط انجمن فیزیک ایران و دانشگاه یاسوج در شهر یاسوج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس فیزیک ایران 1386 مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس فیزیک ایران 1386