کنفرانس فیزیک ایران 1384، شهریور ماه 84

کنفرانس فیزیک ایران 1384

Iranian Physics Conference 1384

کنفرانس فیزیک ایران 1384 در تاریخ ۷ شهریور ۱۳۸۴ توسط دانشگاه لرستان در شهر خرم آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس فیزیک ایران 1384 مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس فیزیک ایران 1384