کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴، شهریور ماه ۱۳۸۴

کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

Iranian Physics Conference 1384

کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴ در تاریخ ۷ شهریور ۱۳۸۴ توسط دانشگاه لرستان، در شهر خرم آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴ مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴