کنفرانس فیزیک ایران 1384

کنفرانس فیزیک ایران 1384

Iranian Physics Conference 1384

کنفرانس فیزیک ایران 1384 در تاریخ ۷ شهریور ۱۳۸۴ تا ۱۰ شهریور ۱۳۸۴ توسط دانشگاه لرستان در شهر خرم آباد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس فیزیک ایران 1384