هفتمین دوره کنفرانس بین المللی اینترنت اشیا و کاربردها، آبان ماه ۱۴۰۲

هفتمین دوره کنفرانس بین المللی اینترنت اشیا و کاربردها

The 7th International Conference on Internet of Things and Its Application

پوستر هفتمین دوره کنفرانس بین المللی اینترنت اشیا و کاربردها

هفتمین دوره کنفرانس بین المللی اینترنت اشیا و کاربردها در تاریخ ۳ آبان ۱۴۰۲ توسط دانشگاه اصفهان، دانشگاه فردوسی مشهد، در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین دوره کنفرانس بین المللی اینترنت اشیا و کاربردها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین دوره کنفرانس بین المللی اینترنت اشیا و کاربردها