سومین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء و کاربردها، فروردین ماه ۱۳۹۸

سومین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء و کاربردها

Third International Internet Conference on Objects and Applications

پوستر سومین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء و کاربردها

سومین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء و کاربردها در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ توسط ،دانشكده مهندسي كامپيوتر دانشگاه اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء و کاربردها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء و کاربردها