پنجمین دوره کنفرانس بین المللی اینترنت اشیا و کاربردها، اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

پنجمین دوره کنفرانس بین المللی اینترنت اشیا و کاربردها

The 5th International Conference on Internet of Things and Its Application

پوستر پنجمین دوره کنفرانس بین المللی اینترنت اشیا و کاربردها

پنجمین دوره کنفرانس بین المللی اینترنت اشیا و کاربردها در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط دانشگاه اصفهان، در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین دوره کنفرانس بین المللی اینترنت اشیا و کاربردها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین دوره کنفرانس بین المللی اینترنت اشیا و کاربردها