اولین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء کاربردها و زیرساخت ها، فروردین ماه ۱۳۹۶

اولین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء کاربردها و زیرساخت ها

The 1st International Conference on The Internet of Things,Applications and Infrastructur

پوستر اولین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء کاربردها و زیرساخت ها

اولین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء کاربردها و زیرساخت ها در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ توسط دانشگاه اصفهان،دانشكده مهندسي كامپيوتر دانشگاه اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء کاربردها و زیرساخت ها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء کاربردها و زیرساخت ها