سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع، دی ماه ۱۳۹۶

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع

3nd International Conference on Industrial Engineering and Management

پوستر سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع در تاریخ ۷ دی ۱۳۹۶ توسط ،دانشگاه مقدس اردبيلي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع