دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت، خرداد ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۹۵ توسط ،دبيرخانه دايمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت