دوازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی، اسفند ماه ۱۳۸۸

دوازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی

12th Seminar of Iranian National Committee on Irrigation and Drainage

دوازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۸۸ توسط ،كميته ملي آبياري و زهكشي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی