هشتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی، آبان ماه ۱۳۷۵

هشتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

08th Seminar of Iranian National Committee on Irrigation and Drainage

هشتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی در تاریخ ۱ آبان ۱۳۷۵ توسط ،كميته ملي آبياري و زهكشي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی