هفتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی، مرداد ماه ۱۳۷۳

هفتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

07th Seminar of Iranian National Committee on Irrigation and Drainage

هفتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۷۳ توسط ،كميته ملي آبياري و زهكشي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی