یازدهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی، آبان ماه ۱۳۸۱

یازدهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

11th Seminar of Iranian National Committee on Irrigation and Drainage

یازدهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۸۱ توسط ،كميته ملي آبياري و زهكشي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی