پنجمین همایش ملی شناورهای تندرو، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

پنجمین همایش ملی شناورهای تندرو

5th National Conference on Fast Crafts2017

پوستر پنجمین همایش ملی شناورهای تندرو

پنجمین همایش ملی شناورهای تندرو در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط دانشگاه صنعتی مالک اشتر،انجمن علمي پژوهشي دريايي - دانشگاه صنعتي مالك اشتر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی شناورهای تندرو مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی شناورهای تندرو