سومین همایش ملی شناورهای تندرو، اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

سومین همایش ملی شناورهای تندرو

Third National Conference of High Speed Craft

پوستر سومین همایش ملی شناورهای تندرو

سومین همایش ملی شناورهای تندرو در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط ،انجمن علمي پژوهشي دريايي در شهر تهران برگزار گردید.