چهارمین همایش ملی شناورهای تندرو، اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

چهارمین همایش ملی شناورهای تندرو

چهارمین همایش ملی شناورهای تندرو در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط ،انجمن علمي پژوهشي دريايي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی شناورهای تندرو مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی شناورهای تندرو