اولین همایش ملی شناورهای تندرو، بهمن ماه ۱۳۸۹

اولین همایش ملی شناورهای تندرو

Iranian National conference on Fast Boats

اولین همایش ملی شناورهای تندرو در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۸۹ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی شناورهای تندرو مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی شناورهای تندرو