هفتمین همایش بین المللی مهندسی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات ایران، دی ماه ۱۴۰۲

هفتمین همایش بین المللی مهندسی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات ایران

the seventh International Conference on Information Technology Engineering , Computer Sciences and Telecommunication of Iran

پوستر هفتمین همایش بین المللی مهندسی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات ایران

هفتمین همایش بین المللی مهندسی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات ایران در تاریخ ۲۷ دی ۱۴۰۲ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش بین المللی مهندسی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش بین المللی مهندسی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات ایران