اولین همایش بین المللی مهندسی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات، دی ماه ۱۳۹۸

اولین همایش بین المللی مهندسی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات

First International Conference on Information Technology, Computer and Telecommunication Engineering

پوستر اولین همایش بین المللی مهندسی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات

اولین همایش بین المللی مهندسی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۹۸ توسط ،انجمن مديريت و مهندسي توسعه فناوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی مهندسی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی مهندسی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات