سومین همایش بین المللی مهندسی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات ایران، دی ماه ۱۳۹۹

سومین همایش بین المللی مهندسی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات ایران

The Third International Conference on Information Technology, Computer and Telecommunication Engineering in Iran

پوستر سومین همایش بین المللی مهندسی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات ایران

سومین همایش بین المللی مهندسی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات ایران در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۹۹ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی مهندسی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش بین المللی مهندسی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات ایران