ششمین همایش بین المللی مهندسی فناوری اطلاعات کامپیوتر و مخابرات ایران، آذر ماه ۱۴۰۱

ششمین همایش بین المللی مهندسی فناوری اطلاعات کامپیوتر و مخابرات ایران

Sixth International Conference on Information Technology Computer and Telecommunication Engineering Iran

پوستر ششمین همایش بین المللی مهندسی فناوری اطلاعات کامپیوتر و مخابرات ایران

ششمین همایش بین المللی مهندسی فناوری اطلاعات کامپیوتر و مخابرات ایران در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۱ توسط ،انجمن مدیریت و مهندسی، توسعه فناوری در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش بین المللی مهندسی فناوری اطلاعات کامپیوتر و مخابرات ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش بین المللی مهندسی فناوری اطلاعات کامپیوتر و مخابرات ایران