دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران، بهمن ماه ۱۳۹۲

دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران

12th Iranian Conference on Intelligent Systems

پوستر دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران

دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۲ توسط ،انجمن سیستمهای هوشمند ایرانانجمن سيستم هاي هوشمند، مجتمع آموزش عالي بم در شهر بم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران