پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند، بهمن ماه ۱۳۸۲

پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

5th Intelligent Systems Conference

پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۸۲ توسط ،دانشگاه فردوسي مشهد در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند