یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند، اسفند ماه ۱۳۹۱

یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

11th Intelligent Systems Conference

یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۱ توسط ،انجمن سیستمهای هوشمند ایرانانجمن سيستمهاي هوشمند ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند