چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی، تیر ماه ۱۳۹۸

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی

4th.International Conference on Researches in Science & Engineering

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۸ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس و دانشگاه Kasem Bundit برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی