سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی، شهریور ماه ۱۳۹۶

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی

3rd.International Conference on Researches in Science & Engineering

پوستر سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی در تاریخ ۹ شهریور ۱۳۹۶ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس و دانشگاه Kasem Bundit برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی