دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی، بهمن ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی

پوستر دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر اهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی