نهمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، اسفند ماه ۱۴۰۰

نهمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران

The 9th Iranian Conference on Renewable Energy & Distributed Generation

پوستر نهمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران

نهمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۰ توسط دانشگاه صنعتی سجاد، در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران