ششمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران، اسفند ماه ۱۳۹۶

ششمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

پوستر ششمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

ششمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،دانشگاه شهيد مدني آذربايجان در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران