ششمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران، اسفند ماه 96

ششمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

پوستر ششمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

ششمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران مراجعه فرمایید.


امروزه انرژی های تجدیدپذیر با ارزشمندترین سرمایه و زیربنای تمدن پیشرفته و پاک محسوب می شوند. با استفاده بهینه از  ظرفیت های شناخته شده منابع تولیدات پراکنده، فناوری ها و سیستم های مدیریتی پیشرفته می توان به ارتقای بهره وری و شکوفایی اقتصادی کمک کرد که این امر مستلزم همکاری و تعامل فراگیر در توسعه و بکارگیری دانش و تکنولوژی های انرژی های تجدیدپذیر می باشد. ازاینرو، در راستای ترویج این مفهوم، پژوهشکده مطالعات کاربردی سیستم های قدرت دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با افتخار اعلام می دارد میزبان ششمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران در اسفند ماه سال 1396 خواهد بود. از کلیه صاحبنظران و متخصصین، صنعت گران، دانش پژوهان و دانشجویان محترم دعوت می شود تا با ارسال آخرین یافته های علمی خود ما را در برگزاری هرچه بهتر این رویداد یاری دهند.

 

محورهای کنفرانس
پیل سوختی
فتوولتاییک
برداشت انرژی
نیروگاه های آبی
انرژی در معماری
شبکه های هوشمند
انرژی زمین گرمایی
انرژی زیست محیطی
انرژی خورشیدی حرارتی
استفاده از انرژی جذر و مد
روش های ذخیره سازی انرژِی
منابع تولید پراکنده در بازار برق
منابع تجدید پذیر و تولید پراکنده
زیست توده و سوخت های بیولوژیکی
اثرات متقابل تولید پراکنده و شبکه توزیع
انرژی باد: جنبه های مکانیکی و الکتریکی
جنبه های اقتصادی منابع تجدید پذیر انرژی
قابلیت اطمینان سیستم های قدرت با تولید پراکنده
اثرات متقابل نیروگاه های تجدید پذیر بزرگ و شبکه انتقال
کاربرد مبدل های الکترونیک قدرت در انرژی های تجدیدپذیر
تحلیل اقتصادی برای سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر
سیاست گذاری و مدیریت انرژی های تجدیدپذیر و توسعه پایدار
سیستم های اطلاعات مکانی و داده های ماهواره ای با کاربرد انرژی های تجدید پذیر

 مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران