اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، اسفند ماه ۱۳۸۸

اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران

The first conference on renewable energy and distributed generation in Iran

اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۸۸ توسط دانشگاه بیرجند،دانشگاه بيرجند در شهر بیرجند برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران