دهمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها، بهمن ماه ۱۳۸۹

دهمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

10th National Conference of Recommendations

دهمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۸۹ توسط ،جهاد دانشگاهي دانشكده مديريت دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها