هشتمین جشنواره و همایش ملی نظام پیشنهادها، دی ماه ۱۳۸۹

هشتمین جشنواره و همایش ملی نظام پیشنهادها

The 8th Festival and Conference on Suggestion System

هشتمین جشنواره و همایش ملی نظام پیشنهادها در تاریخ ۱ دی ۱۳۸۹ توسط جهاد دانشگاهی،جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین جشنواره و همایش ملی نظام پیشنهادها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین جشنواره و همایش ملی نظام پیشنهادها