ششمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

ششمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

ششمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۸۷ تا ۱ آبان ۱۳۸۷ توسط جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای تخصصی:
- نقش مدیریت دانش در توسعه کمی و کیفی نظام پیشنهادها
- نظام پیشنهادها و دستیابی به نوآوری و شکوفایی استعدادها
- جایگاه نظام آموزش وپرورش و آموزش عالی در نهادینه کردن خلاقیت و نوآوری و نظام پیشنهادها
- نقش رسانه ملی در توسعه نظام پیشنهادها
- فرهنگ سازی و نهادینه سازی نظام پیشنهادها
- نقش فناوری اطلاعات در توسعه و فراگیری نظام پیشنهادها
- استقرار نظام پیشنهادها : زیرساخت ، فرهنگ ، مدیریت و بلوغ سازمانی
- محرکها و موانع استقرار مدیریت ایده در سازمانها و راههای موثر مدیریت آن
- جایگاه نظام پیشنهادها در توسعه سرمایه انسانی
- تاثیر نظام پیشنهادها در توسعه کار آفرینی فردی وسازمانی
- نقش نظام پیشنهادها در استقرار و توسعه مدیریت مشارکتی 

اهداف همایش:
توسعه نظام پیشنهادها : نو آوری و شکوفایی فردی و سازمانی
- تبادل تجریات شرکتها و افراد موفق در نظام پیشنهادها
- آسیب شناسی نظام پیشنهادها در کشور
- شناسایی و معرفی دستاوردهای برتبر علمی و پژوهشی مرتبط با نظام پیشنهادها
- تجلیل از فعالان عرضه نظام پیشنهادهامقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها