چهارمین کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها، اسفند ماه ۱۳۹۹

چهارمین کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها

Fourth International Conference on Art and Architecture

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها

چهارمین کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،دانشگاه باهارات هندموسسه مهد پژوهش ره پویان حقیقت آکادمی هنر روسیه و Institute of Scientific Information on Social Sciences INION RAS برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها