سومین کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها، مرداد ماه ۱۳۹۸

سومین کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها

Third International Conference on Art, Architecture and Applications

پوستر سومین کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها

سومین کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها در تاریخ ۳ مرداد ۱۳۹۸ توسط ،دانشگاه باهارات هند- موسسه مهد پژوهش ره پويان حقيقت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها