کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها، آذر ماه 95

کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها

پوستر کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها

کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۵ توسط موسسه مهد پژوهش ره پویان حقیقت - پژوهشکده فرهنگ - هنر و معماری جهاد دانشگاهی - موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها مراجعه فرمایید.


محورهای اصلی همایش:

-فناوری های نوین در هنر و معماری
- هنر
-معماری
-کاربرد هنر و معماری در علوم دیگر

 

 مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها