دومین کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها

دومین کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها

The Second International Conference on Architecture, Arts and Applications (ICONFAAA 2017)

پوستر دومین کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها

دومین کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۶ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۶ توسط موسسه مهدپژوهش ره پویان حقیقت - دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران - HSE Graduate School of Urbanism - GITR film and television school - Institute of Scientific Information on Social Sciences (INION RAS) - و تحت حمایت سیویلیکا در شهر كشور روسيه برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف کنفرانس :

هنر و معماری ایران و روسیه
ارتقاء، انتقال و توسعه فناوری های بومی و نوین در حوزه های هنر و معماری
تثبیت محوریت ایران در هنر، فناوری و معماری در میان جوامع با توسعه ارتباطات بین المللی و مشارکت دانشگاه ها و سازمان علمی- فرهنگی معتبر داخلی و خارجی
سازماندهی، توسعه و تعمیق پژوهش های مرتبط با هنر، فناوری و معماری کشورهای مشارکت کننده
ارائه روش های نوین و مؤثر در ارائه تحقق الگوی هنر متعهد و معماری کشورهای مشارکت کننده
و برنامه های آموزشی و پژوهشی و کارگاه ها در زمینه هنر، فناوری و معماری بر اساس تلفیق آموزش با تربیت و پژوهش و مهارت که از ویژگی¬های اصلی الگوی نظام علم و فناوری و نوآوری در نقشه جامع علمی کشور می باشد، در جهت دستیابی به اهداف تنظیم گردیده است.

 

محورهای کنفرانس:

طراحی صنعتی
طراحی
 هنر
هنر و فرهنگ شهری
هنر و مدرنیته
مفهوم فضا در هنرهای تجسمی
معماری و منظر در هنرهای تجسمی
نقد ادبیات نمایشی
اثر مدرنیته در صنایع دستی
گذشته، حال و آینده نگاشتارگری (گرافیک)
چالش‌های پیش روی آموزش و پژوهش در هنر
 

معماری
معماری و برنامه ریزی شهری
توسعه پایدار و معماری
معماری اسلامی- ایرانی
نشانه شناختی فضا در معماری
معماری سبز و انرژی های نو در معماری
مطالعات تطبیقی و معماری
معماری و شهرهای یادگیرنده
مقاوم سازی و بازسازی پس از سانحه
معماری، طراحی و برنامه ریزی شهری
مفاهیم پایداری و توسعه پایدار در معماری
 کاربردهای هنر و معماری در علوم دیگر

روانشناسی محیطی و اکولوژی
ریاضیات، و هنر و معماری
جامعه شناسی، و هنر و معماری
تاریخ هنر و معماری
هنر، معماری و نشانه شناختی
هنر محیطی کشورهای مختلف
موقعیت اقتصادی هنر و چالش های آن
چالش های هنرهای معاصر ایران و جهانمقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها