دومین کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها، آذر ماه ۱۳۹۶

دومین کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها

The Second International Conference on Architecture, Arts and Applications (ICONFAAA 2017)

پوستر دومین کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها

دومین کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۶ توسط ،موسسه مهدپژوهش ره پويان حقيقت- دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه علم و صنعت ايران -HSE Graduate School of Urbanism, GITR film and television school, Institute of Scientific Information on Social Sciences (INION RAS), برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها