دومین کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها

دومین کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها

The Second International Conference on Architecture, Arts and Applications (ICONFAAA 2017)

پوستر دومین کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها

دومین کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۶ توسط موسسه مهدپژوهش ره پویان حقیقت - دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران - HSE Graduate School of Urbanism - GITR film and television school - Institute of Scientific Information on Social Sciences (INION RAS) - و تحت حمایت سیویلیکا در شهر كشور روسيه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها مراجعه فرمایید.


اهداف کنفرانس :

هنر و معماری ایران و روسیه
ارتقاء، انتقال و توسعه فناوری های بومی و نوین در حوزه های هنر و معماری
تثبیت محوریت ایران در هنر، فناوری و معماری در میان جوامع با توسعه ارتباطات بین المللی و مشارکت دانشگاه ها و سازمان علمی- فرهنگی معتبر داخلی و خارجی
سازماندهی، توسعه و تعمیق پژوهش های مرتبط با هنر، فناوری و معماری کشورهای مشارکت کننده
ارائه روش های نوین و مؤثر در ارائه تحقق الگوی هنر متعهد و معماری کشورهای مشارکت کننده
و برنامه های آموزشی و پژوهشی و کارگاه ها در زمینه هنر، فناوری و معماری بر اساس تلفیق آموزش با تربیت و پژوهش و مهارت که از ویژگی¬های اصلی الگوی نظام علم و فناوری و نوآوری در نقشه جامع علمی کشور می باشد، در جهت دستیابی به اهداف تنظیم گردیده است.

 

محورهای کنفرانس:

طراحی صنعتی
طراحی
 هنر
هنر و فرهنگ شهری
هنر و مدرنیته
مفهوم فضا در هنرهای تجسمی
معماری و منظر در هنرهای تجسمی
نقد ادبیات نمایشی
اثر مدرنیته در صنایع دستی
گذشته، حال و آینده نگاشتارگری (گرافیک)
چالش‌های پیش روی آموزش و پژوهش در هنر
 

معماری
معماری و برنامه ریزی شهری
توسعه پایدار و معماری
معماری اسلامی- ایرانی
نشانه شناختی فضا در معماری
معماری سبز و انرژی های نو در معماری
مطالعات تطبیقی و معماری
معماری و شهرهای یادگیرنده
مقاوم سازی و بازسازی پس از سانحه
معماری، طراحی و برنامه ریزی شهری
مفاهیم پایداری و توسعه پایدار در معماری
 کاربردهای هنر و معماری در علوم دیگر

روانشناسی محیطی و اکولوژی
ریاضیات، و هنر و معماری
جامعه شناسی، و هنر و معماری
تاریخ هنر و معماری
هنر، معماری و نشانه شناختی
هنر محیطی کشورهای مختلف
موقعیت اقتصادی هنر و چالش های آن
چالش های هنرهای معاصر ایران و جهانمقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها