دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت

پوستر دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت

دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت،دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت