نهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت، دی ماه ۱۳۹۵

نهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت

The 9th International Conference on Economics and Management

پوستر نهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت

نهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت در تاریخ ۲۴ دی ۱۳۹۵ توسط ،مركز ارتباطات دانشگاهي ICOAC در شهر اهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت