دوازدهمین همایش علوم و فنون دریایی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

دوازدهمین همایش علوم و فنون دریایی

12th Symposium on Advances in Science and Technology

پوستر دوازدهمین همایش علوم و فنون دریایی

دوازدهمین همایش علوم و فنون دریایی در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط موسسه آموزش عالی خاوران،انجمن علوم و فنون دریایی ایرانانجمن علوم و فنون دريايي ايران - موسسه آموزش عالي خاوران - انجمن سنجش از دور ايران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین همایش علوم و فنون دریایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین همایش علوم و فنون دریایی