ششمین همایش علوم و فنون دریایی، دی ماه ۱۳۸۴

ششمین همایش علوم و فنون دریایی

6th Iranian Congress of Marine Science and Technology

ششمین همایش علوم و فنون دریایی در تاریخ ۱ دی ۱۳۸۴ توسط ،مركز علوم جوي و اقيانوسي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش علوم و فنون دریایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش علوم و فنون دریایی