هشتمین همایش علوم و فنون دریایی ، بهمن ماه ۱۳۸۸

هشتمین همایش علوم و فنون دریایی

8th Iranian Congress of Marine Science and Technology

هشتمین همایش علوم و فنون دریایی در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۸۸ توسط ،دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر در شهر خرمشهر برگزار گردید.