چهارمین کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن، اسفند ماه ۱۳۹۷

چهارمین کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن

Fourth International Conference on Literature and Comparative Research

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن

چهارمین کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،موسسه فرهنگي نسيم موعود در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن مراجعه فرمایید.