چهارمین کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن، اسفند ماه 97

چهارمین کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن

Fourth International Conference on Literature and Comparative Research

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن

چهارمین کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۷ توسط موسسه فرهنگی نسیم موعود و تحت حمایت سیویلیکا در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

1-پژوهش های تطبیقی در ادبیات فارسی و عربی

2- پژوهش های تطبیقی در ادبیات فارسی و انگلیسی

3- پژوهش های تطبیقی در ادبیات فارسی و فرانسه

4- پژوهش های تطبیقی در ادبیات فارسی و دیگر ادبیات ها

5- سبک شناسی نظم و نثر

6-نقش لهجه ها در غنای ادبیات

7- آداب و رسوم و جلوه های آن در ادبیات

8- دین و مذهب و نقش آن در تمایز عناصر ادبیات

9- ادبیات متعهد ،عناصر و مؤلفه هاى آن

10-ادبیات متعهد، الزامات و عناصر آن

و سایر پژوهش های مرتبط