سومین کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن، اسفند ماه ۱۳۹۶

سومین کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن

International Conference of Literature and

پوستر سومین کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن

سومین کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۶ توسط ،موسسه فرهنگي نسيم موعود در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن