کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن، دی ماه ۱۳۹۴

کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن

nternational Conference of Literature and

پوستر کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن

کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۹۴ توسط ،موسسه فرهنگي نسيم موعود در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن