دومین کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن، اسفند ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن

International Conference of Literature and

پوستر دومین کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن

دومین کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۵ توسط ،موسسه فرهنگي نسيم موعود در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن