چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت، بهمن ماه ۱۴۰۲

چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت

Fourth International Law Conference

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت

چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ توسط دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت